WBSO - Techniek & Innovatie

Houdt u zich bezig met technische innovatie op het gebied van producten, productieprocessen of programmatuur? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een aantrekkelijke WBSO subsidie!

Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

U kunt een beroep doen op de WBSO voor twee soorten projecten: ontwikkelingsprojecten en technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsprojecten

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor u technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. Het belangrijkste beoordelingscriterium voor ontwikkelingswerk is of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is.

Technisch wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksprojecten waarmee u nieuwe technische kennis genereert kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Technisch wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel een verklaring voor een technisch verschijnsel te zoeken die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis.

Hoe werkt het?

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werk verrichten. Het fiscale voordeel is een mindering van de af te dragen loonheffing over de loonkosten van uw medewerkers. Deze zogenoemde afdrachtvermindering bedraagt 32% van de eerste €350.000 aan loonkosten voor R&D-werk. Voor de resterende loonkosten is dit 16%. Bent u een starter dan is de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs 40%.

Daarnaast kunt u ook WBSO aanvragen voor andere kosten en uitgaven voor uw R&D project, bijvoorbeeld voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw R&D-laboratorium.

Wie komt in aanmerking?

Jaarlijks vragen 22.330 bedrijven WBSO aan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bracht de meest recente cijfers in kaart waar deze bedrijven zijn gevestigd.

Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen, wanneer:
  • U zelf het speur- en ontwikkelingswerk uitvoert;
  • De technologische ontwikkeling nieuw is voor uw organisatie;
  • Er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;
  • De werkzaamheden nog plaats moeten vinden (u vraagt dus altijd vooraf WBSO aan);
  • Projecten plaats vinden in de EU en worden uitgevoerd door werknemers waarvoor in Nederland loonheffing wordt ingehouden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT