SDE+

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en wordt daarom ook wel 'hernieuwbare energie' genoemd.

Indien u investeert in energiesystemen o.b.v. zon, wind, water, biomassa of geothermie dan kan de SDE+ een zeer interessante regeling voor uw bedrijf zijn, waarbij het zelfs mogelijk is de gehele investering over een periode van 5 – 15 jaren terug te verdienen middels deze subsidie. 

Openstelling en budget

Elk jaar wordt SDE+ tweemaal opengesteld. Er is voor 2017 een totaalbudget van € 12.000.000.000,- beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:
  • duurzame elektriciteit;
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  • groen gas.

Aanvragen

De SDE+ wordt gefaseerd opengesteld, waarbij (afhankelijk van de categorie) de subsidiebijdrage per geproduceerde energie-eenheid steeds toeneemt. Hierdoor kan het lonen de aanvraag in een latere fase in te dienen, maar neemt het risico toe dat er achter het net wordt gevist (i.v.m. uitputting budget). Het is daarom aan te raden uw investering tijdig bij ons te melden, zodat we een inschatting kunnen maken wanneer de aanvraag het beste kan worden ingediend. Aanvragen worden (per fase) behandeld op volgorde van binnenkomst.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT