Partners voor Water (PvW4)

Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied? En wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? De subsidieregeling 'waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's' biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en NGO's.

De regeling stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende water gerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen. Partners voor Water richt zich op ondernemingen, overheden, NGO's en kennisinstellingen. U kunt subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject of een haalbaarheidsstudie.    

Project Thema’s 

  • De subsidieregeling heeft betrekking op de volgende thema’s: 
  • Drinkwater en sanitatie; 
  • Water governance; 
  • Duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (niet op de wal);
  • Klimaat; 
  • (Water)veiligheid; 
  • Voedsel en ecosystemen; 
  • Water en energie.    
De maximale projectomvang van een pilot- of demonstratieproject is € 600.000, voor een haalbaarheidsstudie € 250.000. De subsidie bedraagt tussen 40%-70% van de subsidiabele kosten (afhankelijk van het type organisatie).     

Meer weten? 

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53. 
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT