Demonstratie energie-innovatie

Het doel van de Demonstratie energie-innovatie (DEI) regeling is het creëren van een ‘etalage’ van energie innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij hebben ontwikkeld. Met de DEI subsidie kan financiering worden verkregen voor de demonstratie van producten, processen of diensten op het gebied van energie-innovatie. Projecten die in aanmerking komen zijn projecten die gericht zijn op energie besparen, duurzame energie opwekken of het gebruik hiervan stimuleren. 

Voor wie?

Nederlandse fabrikanten, leveranciers of technische dienstverleners kunnen de DEI-subsidie aanvragen (een samenwerkingsverband is mogelijk). De demonstratieprojecten moeten energietechnologie bevatten die bijdraagt aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten de potentie hebben om de Nederlandse economie te versterken, wat betreft omzet, werkgelegenheid en export. 

Waaraan moet uw project voldoen? 

  • Het is gericht op het besparen van energie of het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen. 
  • Het gaat om een investeringsproject waarbij u een eerste toepassing demonstreert van een nieuwe energietechnologie, functie, aanpak of systeem. 
  • Uw project draagt aantoonbaar bij aan verduurzaming, vernieuwing, kennis en de Nederlandse economie. 
  • De kwaliteit van uw aanpak, van eventuele samenwerkingspartners en van het omgaan met risico’s zijn voldoende. 
  • De demonstratie beslaat minstens 70 procent van de kosten van uw project. 
  • Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling beslaat maximaal 30 procent. 
  • De looptijd van het project is maximaal vier jaar.


De bepaling van het subsidiebedrag 

Het subsidiepercentage is maximaal 70%, wat een maximaal subsidiebedrag omvat van € 6.000.000. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort activiteit, investering en van de grootte van uw onderneming. Het subsidiepercentage voor een demonstratieproject is, afhankelijk van de soort investering 30% of 45%. Voor industrieel onderzoek geldt een subsidie van 50% en voor experimentele ontwikkeling is dit 25%. De subsidiepercentages worden verhoogd met 20% in het geval de aanvrager een kleine onderneming is, voor een middelgrote onderneming bedraagt de verhoging 10%. 


Belangrijk om te weten 

Wanneer u van de interessante DEI-regeling gebruik wilt maken, is de aanbeveling om snel te beginnen met het klaarmaken van de aanvraag. De aanvraagperiode wordt twee keer per jaar opengesteld en alleen de beste projecten krijgen DEI-subsidie (waarbij de bijdrage van het project aan de Nederlandse economie van doorslaggevend belang is).

Meer weten? 

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53. 
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT