Coming soon: openstelling MIT-haalbaarheid 2018

Als individuele mkb-ondernemer kunt u een MIT-haarbaarheidsproject uitvoeren. Met een haalbaarheidsproject brengt u de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart.


Haalbaarheidsprojecten

Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de verschillende provincies te stimuleren. MIT-haalbaarheidsprojecten bestaan uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.  

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. 

Industrieel onderzoek/experimentele ontwikkeling (R&D) 

Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een (deel)prototype, laboratoriumonderzoek en het doen van uitgebreide testen. 

Verhouding werkzaamheden

Het draait bij een haalbaarheidsproject, zoals de naam als zegt, om het in kaart brengen van de haalbaarheid van het project; dit betekent dat er niet veel ruimte is voor R&D werkzaamheden binnen het project: minimaal 60% moet van het haalbaarheidsproject dient uit haalbaarheidsstudies te bestaan, max 40% uit R&D werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunt u mogelijkerwijs wel uitvoeren in een MIT-R&D-vervolgtraject. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, of neem vrijblijvend contact met ons op. 

Aanvragen 

Aanvragen kunnen van 17 april tot en met 6 september 2018 worden ingediend volgens het 'first come, first serve'-principe. Gezien de populariteit van met name de haalbaarheidsprojecten moeten aanvragen gelijk op de eerste dag van de openstelling - 17 april - worden ingediend om kans te maken op subsidie.

Meer weten?

Heeft u interesse gekregen in het indienen van een MIT-Haalbaarheidsproject? Wij houden u op de hoogte van de openstellingsdata en begeleiden u verder in het aanvraagtraject. Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT