Flevovouchers, versterking van ondernemerschap

Onlangs kondigde de provincie Flevoland de Voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2020 aan. Een voucher kan worden aangevraagd door een mkb-ondernemer in Flevoland met kansrijke ambities om de onderneming te laten versterken en/of te laten groeien. Criteria hiervoor zijn omzet of werk, of een combinatie van beide.

Doel van de voucher

De voucher biedt de ondernemer een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk. 

Deze ondersteuning betreft de volgende type vouchers:  
  • Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten; 
  • Voucher persoonlijke ontwikkeling: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer;
  • Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Hoogte van de voucher

Tot en met 31 december 2020 is een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar; € 2 miljoen voor de vouchers kennis & expertise en/of de vouchers persoonlijke ontwikkeling, en € 200.000 voor de vouchers bedrijfsscholingsscan.  

De volgende maximumbedragen gelden voor de type vouchers:
  • Voor de voucher kennis & expertise: 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000;
  • Voor de voucher persoonlijke ontwikkeling: 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000;
  • Voor de voucher bedrijfsscholingsscan: 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000. 

Uitgangspunt is dat een ondernemer van alle typen vouchers gebruik kan maken. Een ondernemer mag meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen totdat het maximumbudget van dat type voucher is bereikt.   

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoon nummer 010-243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT