Opbouw Horizon 2020

Horizon 2020 is opgebouwd uit drie pijlers, ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’, en ‘Tackling Societal Challenges’. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere specifieke programma’s. 

Industrial Leadership

Het doel van de pijler Industrial Leadership is om Europa te positioneren als aantrekkelijke en succesvolle plaats voor investeringen onderzoek en innovatie. Programma’s binnen deze pijler zijn sterk gedreven door de industriële agenda. De kern van het programma zijn de Key Enabling Technologies (KETs), doorsnijdende technologieën waarin de Europese industrie leidend wil worden en die impact kunnen hebben in verschillende sectoren.

Naast de KETs is er extra aandacht binnen Industrial Leadership voor adequate toegang tot groei- en risicofinanciering, en Europa-brede ondersteuning voor innovatief MKB. Een specifiek programma hiervoor is het SME-instrument.

De programma’s binnen Industrial Leadership zijn gericht op bedrijven en onderzoeksorganisaties. De Europese Commissie publiceert oproepen voor het indienen van projectvoorstellen in zogeheten Calls for proposals. De calls for proposals in Industrial Leadership zijn met name top-down. Dit betekent dat de onderzoeksvragen vooraf zijn gedefinieerd. Er wordt vaak gevraagd in te dienen met een consortium van internationale organisaties.

Excellent Science 

De programma’s onder Excellent Science van Horizon 2020 hebben als doel om excellent Europees onderzoek te versterken en te verankeren ten behoeve van een goede Europese concurrentiepositie in kennis en innovatie. Programma’s onder Excellent Science zijn met name gericht op onderzoekers en onderzoeksgroepen. De programma’s zijn in de meeste gevallen bottom-up, wat betekent dat de aanvrager bij het indienen van een voorstel vrij is in de keuze van het onderwerp, binnen de kaders van het programma.

Tackling Societal Challenges

Horizon 2020 weerspiegelt de belangrijke beleidsdoelen van Europa voor de komende zeven jaar. Hierin spelen maatschappelijke vraagstukken een grote rol. Door deze thema’s te formuleren als uitdagingen in Societal Challenges, wil Horizon 2020 de middelen en kennis vanuit verschillende technologiegebieden samenbrengen om tot innovatieve en effectieve oplossingen te komen. Tackling Societal Challenges omvat activiteiten van fundamenteel onderzoek tot pilot- en demonstratieprojecten. Ook is er ondersteuning in de vorm van public procurement, wat vergelijkbaar is met een aanbestedingstraject. In dit programma worden er actief verbindingen gemaakt met de activiteiten van de European Innovation Partnerships (EIP). EIPs zijn partnerships rondom een specifieke maatschappelijke vraag, met als doel bestaande initiatieven en instrumenten te stroomlijnen om meer impact te realiseren.

Overige programma’s

Naast de drie genoemde pijlers zijn er ook nog enkele individuele programma’s:
  • Joint Technology Initiatives (JTIs);
  • Joint Research Centre (JRC);
  • European Institute of Innovation and Technology (EIT);
  • Euratom;
  • Widening Participation;
  • Science for and with Society.

Het aanvragen van een subsidie in binnen een van de hierboven genoemde programma's kan op het eerste gezicht overweldigend overkomen. Hoe u een aanvraag in kunt dienen leest u op onze pagina: Hoe aanvragen?
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT