Horizon 2020 begrippenlijst

Als u voor het eerst geconfronteerd wordt met de terminologie uit Horizon 2020 dan kan dit overweldigend overkomen. Om u wegwijs te maken in het landschap van Europese subsidies staat hieronder een verklarende woordenlijst.

Call for proposals Een oproep van de Europese Commissie om voorstellen voor onderzoek in te dienen die beantwoorden aan de gestelde onderzoeksvraag. De Call for proposals (call) geeft precies aan waar de onderzoeksvoorstellen aan moeten voldoen.

Consortium Samenwerkingsverband van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit verschillende landen, gericht op het oplossen van een technisch wetenschappelijk onderzoeksvraagstuk.

CORDIS Community Research & Development Information Services; officiële website van de Europese Commissie met alle informatie over de onderzoeksprogramma’s die de Europese Commissie ondersteunt (www.cordis.europa.eu).

EIP European Innovation Partnerships. Partnerships rondom een specifieke maatschappelijke vraag met als doel bestaande initiatieven en instrumenten te stroomlijnen.

ERA European Research Area. Een begrip waarmee wordt aangegeven dat Europa gezien dient te worden als een open onderzoeksruimte, waarin geen grenzen bestaan voor onderzoekers en het uitvoeren van onderzoek.

ERC European Research Council. Orgaan dat zich bezighoudt met de uitvoering van het programma om toptalent in staat te stellen tot baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. 

FET Future Emerging Technologies. Mogelijkheden voor open onderzoekssamenwerking naar radicale nieuwe technologieën.

Funding schemes De projectvormen die de Europese Commissie voorschrijft om een bepaald project uit te voeren. Aan deze projectvormen is de subsidieverlening gekoppeld.

Guide for Applicants Uitgebreide digitale handleiding die aangeeft aan welke eisen een onderzoeksvoorstel moet voldoen. Deze handleidingen worden altijd specifiek opgesteld voor een bepaalde call.

JTI Joint Technology Initiative. Vorm van publiek-private samenwerking in Europa. Uitvoering ligt bij de industrie en de Europese Commissie gezamenlijk.

KETs Key Enabling Technologies. Doorsnijdende technologieën waarin de Europese industrie leidend wil worden en die impact kunnen hebben in verschillende sectoren. KETs zijn een belangrijk onderdeel van de Industrial Leadership Pillar van Horizon2020.

MSCA Marie Sklodowska Curies Actions. MSCA zijn beurzen voor individuele onderzoekers of onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven die (tijdelijk) in het buitenland willen werken. 

NCP National Contact Point. Een landelijk punt voor informatie en advies over het Kaderprogramma. Elke lidstaat beschikt over een NCP. In Nederland is dat EiOI. Elk thema heeft een NCP.

Participant Portal De Participant Portal is het startpunt voor deelname aan de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten. Hier worden ook de Calls for proposals gepubliceerd.

Top-down & Bottom-up Top-down programma’s dicteren de precieze onderzoeksopdracht en scope van het project waarop je kunt indienen. Een bottom-up programma is open voor alle ideeën en disciplines mits passend binnen het geschetste kader.

SME Small and Mediumsized Enterprise ofwel midden en kleinbedrijf. Voor SMEs zijn er een aantal specifieke instrumenten om hun deelname te stimuleren.

Specific programme Programma dat de grote strategische lijnen van het Horizon 2020 programma beschrijft, en de basis vormt voor het onderzoek en innovatieprogramma.

Work programme Afgeleid van het specific programme. De Europese Commissie publiceert work programmes die voor de komende twee jaren de onderzoeks- en innovatieagenda bepalen per thema.
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT